گزارش عملکرد موسسه خیریه پیام امید در شش ماه اول سال 98

موسسه خیریه پیام امید در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۸ مجموعا به مبلغ ۳،۱۶۳،۴۹۱،۰۸۶ ریال به طور مستقیم در حوزه جامعه هدف خود هزینه کرده است که این مبلغ نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر رشد کرده است.

در طی این مدت به ۸۷ خانواده ی بی بضاعت تحت حمایت موسسه خدمات کامل (مددکاری، آموزشی و اشتغالزایی) و برای ۵۰۰ دانش آموز مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان خدمات آموزشی ارایه شده است.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۸ فعالیت های خیرخواهانه موسسه خیریه پیام امید برای اولین بار در مناطق محروم استان سیستان و‌بلوچستان آغاز شده است که در اولین گام با همکاری موسسه خیریه نیکان ۳۴ کانکس کلاس درس مجموعا به ارزش ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ارسال گردید.

قطعا این امر با حمایت های شما خیرین عزیز در طول این ۶ ماه محقق شده است. امیدواریم بتوانیم در طول مسیر تا پایان سال نیز با همراهی شما عزیزان خدمات بیشتری به زنان سرپرست خانوار و فرزندان اقشار محروم جامعه ارایه نماییم.