استند تسلیت موسسه خیریه پیام امید

همیاران عزیز میتوانید حداقل یک روز قبل از مراسم خود با اجاره و سفارشاستند ترحیم از موسسه خیریه ی پیام امید علاوه بر ابراز تسلیت خود به خانواده متوفی، در امر خیر نیز قدم بردارید.

جهت سفارش با دفتر موسسه تماس حاصل نمایید: 22281091-021