فراخوان غرفه سفره امید بازارچه

غرفه سفره امید بیستمین بازارچه خیریه پیام امید آمادگی دریافت غذاهایخوش طعم خانگی شما عزیزان را برای فروش 100 درصدی به نفع خیریه دارد

جهت هماهنگی برای دریافت غذاهای اهدایی با شماره 09210936890 تماس حاصل نمایید 

بیستمین بازارچه خیریه پیام امید در تاریخ 22 الی 24 آذرماه از ساعت 10 الی 22 در سالن تلاش واقع در چهارراه پارک وی برگزار خواهد شد.