فراخوان عضویت و همکاری

موسسه خیریه پیام امید با هدف کمک به خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست تاسیس شده است. تمام اعضای این موسسه در طول این سال ها کوشیده اند تا باری از دوش کسانی بردارند که چشم به دستان نیکوکار شما دوخته اند. تمام خانواده های تحت پوشش این موسسه، افرادی هستند که از طریق اعضا، همیاران و کسانی که این بنیان خیریه را می شناخته اند، به این موسسه معرفی شده اند. پس از تحت پوشش قرار گرفتن هر خانواده، در صورت نیاز، فرزندان آنها به گروه آموزش معرفی شده تا با شرکت در کلاس های آموزشی، وضعیت تحصیلی خود را بهبود بخشند. سرپرستان خانواده نیز برای آموختن حرفه و هنر، به گروه کارسازان معرفی شده تا علاوه بر افزایش توانایی های خود،حرفه ای برای کسب درآمد بیشتر فراگیرند

همين الان پيام اميدي شويم... 

شماره تماس : ٦٦٨٨٤١٦٦ 

سايت : www.payamomid.com

اينستاگرام: payamomidcharity

تلگرام : https://telegram.me/payameomid