اردو تفریحی کردان 96

photo 2017-09-24 18-59-29
photo 2017-09-24 18-59-33
photo 2017-09-24 18-59-26
photo 2017-09-24 18-59-17
photo 2017-09-24 18-59-03
photo 2017-09-24 18-59-22
photo 2017-09-24 18-59-13
photo 2017-09-24 18-59-10
photo 2017-09-24 18-58-53
موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید