اردو تفریحی پارک چیتگر 94

tafrihi
photo 2015-10-19 12-00-47
photo 2015-10-19 12-00-42
photo 2015-10-19 12-00-31
photo 2015-10-19 12-00-23
photo 2015-10-19 12-00-17
موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید