جشن آموزش 93

IMG 6900
IMG 6899
IMG 6859
IMG 7182
IMG 7168
IMG 7108
IMG 7105
IMG 7083
IMG 7040
IMG 7034
IMG 6942
IMG 6938
IMG 6937
IMG 6936
IMG 6920
IMG 6909
موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید