صفحه 1 از 4

فرم نظر سنجی بازدیدکنندگان بازارچه
 1. سن *
  لطفاً سن خود را وارد نمائید
 2. محل سکونت *
  لطفاً محل سکونت خود را وارد نمائید
 3. جنسیت *
  لطفاً جنسیت خود را انتخاب نمائید
 4. وضعیت تاهل *
  لطفاً وضعیت تاهل خود را انتخاب نمائید
 5. رشته تحصیلی *
  لطفاً رشته تحصیلی خود را وارد نمائید
 6. گرایش تحصیلی
  لطفاً گرایش تحصیلی خود را وارد نمائید
 7. مقطع تحصیلی
  لطفاً مقطع تحصیلی خود را وارد نمائید
 8. شغل *
  لطفاً شغل خود را انتخاب نمائید
 9.  
 1. بیشترین انگیزه شما برای شرکت در این بازارچه چه میباشد؟ *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 2. چه مدت زمانی با پیام امید آشنایی دارید؟ *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 3. به چه طریقی از برگزاری بازارچه مطلع شده اید؟ *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 4. در صورت اطلاع از طریق اینترنت
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 5. کیفیت محصولات غرفه ها *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 6. انتظارات
  لطفاً انتظارات خود را وارد نمائید
 7.  
 1. به نظر شما قیمت محصولات غرفه ها مناسب می باشد؟ *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 2. تنوع غرفه های بازارچه *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 3. ارتباط مناسب غرفه داران با شما *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 4. ارتباط مناسب کادر اجرایی با شما *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 5. ارتباط مناسب کادر غرفه پیام امید با شما *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 6.  
 1. آیا از غرفه کارسازان بازدید کرده اید؟ *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 2. خرید شما از کارسازان به چه علت است؟ *
  لطفاً به سوال مورد نظر پاسخ دهید
 3. نقاط ضعف در بازارچه
  لطفاً نقاط ضعف بازارچه را اعلام نمائید
 4. نقاط قوت در بازارچه
  لطفاً نقاط قوت بازارچه را اعلام نمائید
 5. کد امنیتی *
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید