سرتیتر فرم درخواست غرفه های کالایی

فرم درخواست غرفه های کالایی

این فرم جهت درخواست اولیه اجاره یک باب غرفه برای فروش کالای مورد تایید موسسه خیریه پیام امید در بیستمین بازارچه خیریه این موسسه می باشد در صورت تمایل به اجاره غرفه لطفا این فرم را به طور کامل تکمیل نمایید. لازم به ذکر است تکمیل این فرم صرفا جهت اطلاع کادر اجرایی بازارچه بوده و هیچگونه تعهدی نسبت به حضور در بازارچه برای موسسه ایجاد نمی کند.کادر اجرایی بازارچه پس از بررسی درخواست ها (با الویت تاریخ درخواست)، برای مذاکره و سپس عقد قرار داد با شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست غرفه های بازارچه
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید
 2. شماره تماس*
  لطفاً شماره تماس خود را وارد نمائید
 3. نوع محصول / خدمات*
  لطفا نوع محصول و یا خدمات خود را وارد نمائید
 4. حداقل قیمت اجناس شما جهت فروش در بازارچه (به تومان)*
  لطفاً کمترین قیمت محصولات خود را درج نمائید
 5. حداکثر قیمت اجناس شما جهت فروش در بازارچه (به تومان)*
  لطفاً بیشترین قیمت محصولات خود را درج نمائید
 6. فضای مورد نیاز (متر مربع)*
  لطفاً فضای مورد نیاز خود را وارد نمائید
 7. آیا در بازارچه های قبلی خیریه پیام امید حضور داشته اید؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید
 8. در صورت حضور در بازارچه های قبلی، در کدام یک از بازارچه های خیریه پیام امید حضور داشته اید؟
  ورودی نامعتبر
 9. از چه طریق از برگزاری بیستمین بازارچه خیریه پیام امید مطلع شدید؟*
  لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید
 10. در صورتیکه از طریق دوستان و آشنایان از برگزاری بازارچه خیریه پیام امید مطلع شده اید، نام معرف خود را بنویسید
  لطفاً نام معرف خود را وارد نمائید
 11. توضیحات
  ورودی نامعتبر
 12. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید