فرم عضویت در موسسه خیریه پیام امید
 1. نام و نام خانوادگی*
  لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید
 2. جنسیت*
  لطفاً جنسیت خود را مشخص نمائید
 3. وضعیت تاهل*
  لطفاً وضعیت تاهل خود را انتخاب نمائید
 4. کد ملی / شماره شناسنامه
  لطفاً کد ملی خود را به درستی وارد نمائید
 5. تاریخ تولد*
  لطفاً تاریخ تولد خود را وارد نمائید
 6. تحصیلات*
  لطفاً تحصیلات خود را وارد نمائید
 7. طریقه آشنایی
  لطفاً طریقه آشنایی خود را انتخاب کنید
 8. نام معرف
 9. با چه موسسات خیریه دیگر همکاری دارید؟
 10. شغل:
 11. آدرس پستی:
  لطفاً آدرس پستی خود را وارد نمائید
 12. تلفن تماس:*
  لطفا شماره تماس خود را وارد نمائید
 13. ایمیل:
  لطفاً ایمیل خود را به درستی وارد نمائید

 14. همیار گرامی از اینکه اطلاعات خود را در فرم همیاری دقیق و کامل پر می کنید سپاسگزاریم.
  با توجه به نیازمندی های موسسه خیریه پیام امید، از شما برای همکاری دعوت خواهد شد.


 15. - لطفا مواردی را که در انجام آنها میتوانید موسسه را یاری نمایید مشخص نمایید:
 16. گروه اسپانسری و جلب مشارکت
  ورودی نامعتبر
 17. گروه طرح لبخند:
  ورودی نامعتبر
 18. گروه قلک:
  ورودی نامعتبر
 19. پروژه های درآمدزایی
  ورودی نامعتبر
 20. گروه منابع انسانی
  ورودی نامعتبر
 21. گروه آموزش
  ورودی نامعتبر
 22. گروه مدیریت سیستم
  ورودی نامعتبر
 23. گروه مددکاری
  ورودی نامعتبر
 24. گروه روابط عمومی
  ورودی نامعتبر
 25. کارسازان
  ورودی نامعتبر
 26. گروه مراکز تحت پوشش (بهزیستی)
  ورودی نامعتبر
 27. تدارکات
  ورودی نامعتبر
 28. گروه مالی
  ورودی نامعتبر
 29. کد امنیتی*
  کد امنیتی
    بازآوریلطفاً کد امنیتی را به درستی وارد نمائید