• سال نو مبارک
 • گزارش تصویری بازارچه هجدهم
گروه کارسازان

گروه کارسازان

دریافت قلک

دریافت قلک

واریز آنلاین

واریز آنلاین

موسسه خیریه پیام امید
موسسه خیریه پیام امیدبلبل در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد خوش خبريست، بلبل يك آواز را دو بار تكرار نمى كند و نشانه آمدن بهار و زندگى دوباره است و پيام اميد را به همگان مى دهد.موسسه خیریه پیام امید

جدیدترین اخبار

 • روز مادر مبارک
 • سال نو مبارک
 • گزارش تصویری بازارچه هجدهم
 • دوباره لبخند...
 • فراخوان اجاره غرفه هجدهم
 • نمایشنامه خوانی اسپانیایی

اینستاگرام پیام امیدحامیان مالی پیام امید

 • h1
 • h13
 • h11
 • h12
 • h8
 • h10
 • h9
 • h2
 • h3
 • h4
 • h7
 • h6
 • h5
موسسه خیریه پیام امید

موسسه خیریه پیام امیدقلب در ادبيات و فرهنگ مردمى نماد مهر و محبت و دوست داشتن است. پيام اميد دست محبت و دوستى را به سوى همنوعان خود دراز مى كند.موسسه خیریه پیام امید